Трудове право презентація

Трудове право — це галузь права, яка регулює правовідносини між працівниками і працедавцями. Норми трудового права визначають порядок виникнення, ведення і завершення трудової діяльності. Трудовим правом регулюються питання, пов’язані зі всім процесом трудової діяльності: робочого часу, відпочинку, заробітної плати, охорони праці, соціального страхування, роботи жінок і неповнолітніх, функціонування профспілок, вирішення трудових конфліктів.

Суб’єктами трудових правовідносин є фізичні і юридичні особи, держава, органи місцевої самоврядності. Сторонами стосунків у сфері трудового права виступають працедавець і працівник. Підстава для виникнення трудових правовідносин — укладення трудового договору як в усній, так і у письмовій формі.

Презентація трудове право онлайн

Схожі матеріали

Залиште комментар