Програма вступного інструктажу з техніки безпеки бланк

Програма вступного інструктажу з техніки безпеки бланк 20.07.2017
 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй першим!)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ по школі від _______ р., № __ 
ПОГОДЖЕНО:
Голова профкому ______________
Програма вступного інструктажу з охорони праці
для працівників Кунцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

1. Загальні відомості про навчальний заклад, його кабінети, навчальні майстерні, спортивний зал. Характерні особливості організації навчально-виховного процесу, об’єкти підвищеної небезпеки.

2. Загальні правила поведінки на території навчального закладу. Розташування кабінетів, навчальних майстерень, спортивного залу, харчоблоку, медпункту, підсобних приміщень тощо.

3. Основні положення Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю, нормативних актів про охорону праці, вирішення спірних питань між роботодавцем та працівником. Система управління охороною праці, громадський контроль за охороною праці в навчальному закладі: обов’язки власника з охорони праці; обов’язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів з охорони праці; права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди та під час роботи у закладі; відповідальність працівника за порушення вимог охорони праці; попередні та періодичні медичні огляди; соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань; навчання з питань охорони праці.

4. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, відповідальність за їх порушення. Колективний договір, пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці, порядок їх надання.

5. Охорона праці жінок та осіб, молодших за 18 років.

6. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, характерні для навчального закладу. Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного захисту. Питання електробезпеки.

7. Основні вимоги санітарії та гігієни праці.

8. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій, які стались у навчальному закладі та інших аналогічних навчальних закладах через порушення вимог охорони праці.

9. Порядок розслідування та оформлення документації щодо нещасних випадків та професійних захворювань.

10. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам. Дії працівників при їх виникненні. Структурні підрозділи, найбільш небезпечні в пожежному плані. Протипожежний режим. Застосування первинних засобів пожежегасіння.

11. Перша (долікарська) допомога потерпілим. Дії працівників у разі нещасного випадку та аварії в навчальному закладі.

Схожі матеріали

Залиште комментар