Освіта У Великобританії. Твір Англійською Мовою З Перекладом

Education in Great

Britain

In Great Britain children begin to go to

school at the age of five.

First they study at infant schools.

In these schools they learn to draw

with coloured pencils and paints.

They also make figures out of

plasticine and work with paper and

glue.

They play much because they are very

young.

Later they begin to learn letters and

read, write and count.

At the age of seven English

schoolchild­ren go to junior schools.

They do many subjects: English and

Maths, History and Music, Natural

History and Drawing, Handicrafts,

French and Latin.

They do not go to school as early as

we do, but they stay there longer.

The first lesson usually starts at

9 o’clock.

There are 3 lessons with short breaks

of 10 minutes between them and then

an hour break for lunch.

After lunch they have two more

lessons which are over by half past

three.

If you have a look at an English pupil’s

school record, you will see that the

marks in it differ from the marks we

have.

Our schoolchildren get marks from

1 to 12.

At English school there are marks

from 1 up to 10 and at some schools

from 1 up to 100.

Junior school ends at the age of 11

when pupils take the Eleven Plus

examination and then secondary

school begins.

At the age of 16 schoolchildren take

their exams.

Only 45 per cent continue with full-
time education after 16.

The rest go to work or join

employment training schemes.

 

Освіта

у Великобританії

У Великобританії діти йдуть

до школи у віці п’яти років.

Спочатку вони на­вча­ють­ся в школах

для дітей 5—7 років.

У таких школах учаться малювати

ко­ль­о­ро­ви­ми олівцями і фарбами.

Діти ліплять із пластиліну і працю­

ють з па­пе­ром і клеєм.

Діти багато грають, тому що вони

дуже маленькі.

Пізніше вони починають вивчати

алфавіт,­ вчаться писати, читати і ра­

ху­ва­ти.

У віці семи років англійські школярі

йдуть у початкову школу.

Вони вив­ча­ють багато предметів: ан­

г­л­ійсь­ку мову і математику, історію

і му­зи­ку, крає­з­нав­ство і малювання,

ру­ко­д­і­л­ля, фран­цузь­ку мову і латину.

Вони не ходять до школи так рано,

як ми,­ але вони за­ли­ша­ють­ся там

дов­ше.

Перший урок звичайно починається

о 9 годині.

У них три уроки з короткими пе­ре­

рва­ми по 10 хвилин між ними,

і потім го­дин­на перерва на обід.

Після обіду в них ще два уроки, які

за­к­і­н­чу­ють­ся о пів на четверту.

Якщо подивитися в табель ан­г­л­ійсь­

ко­го школяра, то можна побачити,

що оцінки в ньому відрізняються від

на­ших.

Наші школярі одержують «1—12».

В англійській школі оцінки ви­с­тав­ля­

ють­ся від «1» до «10», а в деяких шко­

лах і до «100».

Початкова школа закінчується

у віці одинадцяти років, коли учні

скла­да­ють іспит «11+», і потім почи­

нається се­ред­ня школа.

А в шістнадцять років школярі скла­

да­ють випускні іспити.

Лише 45 % продовжує освіту після

16 років.

Інші йдуть пра­цю­ва­ти чи потрапля­

ють у т­ре­ну­вальні програми пра­це­

влаш­ту­ван­ня.

Схожі матеріали

Інформація про сторінку

Вітаємо гостей сайту vchitel.com. У нас ви зможете переглянути онлайн або скачати "Освіта У Великобританії. Твір Англійською Мовою З Перекладом" безкоштовно. Також на сторінках нашого сайту ви знайдете безліч матеріалів для навчання і викладання. Бажаєм успіху! Будемо вдячні за вашу оцінку і відгук!

Залиште комментар